Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorUtbildning för dig som handleder studenter/elever, praktikanter eller nya medarbetare


I den här kursen kommer vi att fokusera på den handledning som sker i arbetslivet.

Utbildningen, som omfattar fyra dagar, vänder sig till alla som i sitt yrke har en handledande uppgift.


I rollen som yrkeshandledare kan du genom att utveckla god kommunikation, praktisk pedagogik och tydlighet i din yrkesroll få dina medarbetare med dig!

Den du handleder kan vara en ny medarbetare, praktikant, student, elev eller annan som på en arbetsplats behöver handledning av en yrkeshandledare.


Målet är att öka din förmåga att handleda, undervisa, motivera och stödja den handledde, så att han/hon utvecklas såväl yrkesmässigt och professionellt som personligt. Genom detta kan också kompetensutvecklingen på arbetsplatsen öka.


Arbetsform

Undervisningen bygger på aktivt deltagande där alla får möjlighet att bidra med sina kunskaper och erfarenheter. Föreläsningar varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner samt reflektionsuppgifter mellan utbildningstillfällena.

Lärandet utgår från problem/situationer hämtade från den verklighet deltagarna redan känner igen. Genom detta har du hela tiden en möjlighet att se kunskapen i sitt sammanhang.

Gruppklimatet har betydelse för möjligheten att dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter samt för att kunna vara resurser till varandra.

Reflektion används som en metod för att öka förmågan till självkännedom och utveckling i yrket. Avsikten är att deltagarna skall skaffa sig kunskap, förståelse och medvetenhet om sitt eget sätt att reagera och fungera i mötet med andra.


Innehåll

•Olika perspektiv på handledning, kunskapssyn, lärande och lärstilar

•Handledningsmodeller och metoder

•Kommunikationens betydelse i handledning, första intrycket, kroppsspråk och aktivt lyssnande

•Yrkeshandledarens och den handleddes roll i handledningsprocessen

•Kunskapsutveckling genom reflektion

•Professionellt förhållningssätt

•Handledningsprocessen, mottagandet, mål, kontinuerlig återkoppling och bedömningLitteratur

Handbok för handledare – Handledning i praktisk yrkesverksamhet. Komlitt 2017.

Britt Johansson och Christin Olsson

Boken utdelas vid kursstart. Artiklar och ytterligare material kan tillkomma.
Kontakta britt@symbologik.se för ytterligare information

Copyright  ©  Symbologik