Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorTeamutveckling

För att teamet ska fungera bättre behöver medlemmarna lära känna sig själva och varandra. Vi hjälper dig att finna nya vägar genom att bland annat använda symboliska uttryckssätt.


 


Hur ser vår grupp ut?                          Vem är jag i gruppen?

  Vad behöver gruppen utveckla?            Vad behöver jag utveckla?

      Hur gör vi det?                                       Hur gör jag det?

 

Innehåll

Presentation av kurs/handledare och gruppdeltagare

Korta teoriavsnitt varvas med olika övningar

- att bli en grupp

- grupprocesser och teamarbete

- individen i gruppen

- roller i gruppen

- kommunikation

 

Handledning utifrån deltagarnas behov med utgångspunkt/situationer från arbetsplatsen för att

- se nya lösningar

- utveckla samarbetet

- använda allas kompetens

- lära av varandra

- arbeta mot samma mål

- få stöd av gruppen för professionell hållning och balans mellan närhet och distans

 

Hela teamet/arbetsgruppen träffas en heldag och tre halvdagar under första terminen samt fyra halvdagar den andra terminen. Utbildningen kan också ges under endast en termin och med enbart halvdagar.

Naturligtvis kan också delar av innehållet användas som en start, en ”Kick-off”, för ett arbetslag eller team. Christin, Britt

Ledare


Christin Olsson

0709-90 89 30, christin@symbologik.se


Britt Johansson 

0708-90 19 31, britt@symbologik.se


Kontakta oss för mer informationCopyright  ©  Symbologik