Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorVi har reviderat vår bok

Handbok för handledare - handledning i praktisk yrkesverksamhet

på Komlitts förlag.

ISBN 978-91-7251-166-8

Köp den direkt av oss för 200 kr inkl. moms

Britt Johansson & Christin Olsson


Dokument att ladda ner och skriva ut:

Att skriva dagbok, tips

Självbedömningsschema, mall

Pedagogisk grundsyn, frågeformulär

Intelligensprofiler, mall


Övriga litteraturtips: 

Armstrong Karen. Myternas Historia. Albert Bonniers förlag 2005

Berg - Frykholm Annika. Självbilder - att komma vidare genom skapande. Bokförlaget Bergsäker Uppsala 2008.

Björkvold Jon-Roar. Den musiska människan. Runa förlag 1991

Björkvold Jon-Roar. Sköldpaddans sång. Liber 1998

Byréus Katrin. Kreativa metoder för grupputveckling och handledning. Liber 2012.

Byréus Katrin. Du har huvudrollen i ditt liv.  Liber AB 1990

Cajvert Lilja. Behandlarens kreativa rum. Studentlitteratur 1998

Cullberg Weston Marta. En dörr till ditt inre. Studentlitteratur 2010

Englund Birgitta (red). Skapande och kroppsbaserade komplementära terapier. Studentlitteratur  2005 .

Estés Clarissa Pinkola. Kvinnor som slår följe med vargarna. Wahlström och Widstrand 1995

Glouberman Dina. Image work Life choices and life changes through imagework

Grönlund Erna, Alm Annika och Hammarlund Ingrid. Konstnärliga terapier. Natur och Kultur 1999

Holm Wiebe Ann-Kristin. Folksagan – berättandet som möjlighet och metod. Fortbildning AB/Tidningen Äldreomsorg 2010.

Högberg Åke. Hela människan. Symbolon AB 2013

Högberg Åke. Genom mytens öga. Symbolon AB 2010

Högberg Åke. Att utvecklas med symboler. En vägvisare till symbolvärldens teori och praktik. Natur och kultur 1996.

Högberg Åke. Symboler, sagor och metaforer. Symbolon 1984

Lepp Margret. Pedagogiskt drama med fokus på personlig utveckling och yrkesmässig växt. En studie inom sjuksköterske- och värdlärarutbildningen. Avhandling 1998

May Rollo. Modet att skapa. Natur och kultur 1975

Owen Nick. Berättelsens magi. Kontrast Förlag 2003

Pink Daniel H. En helt ny värld eller varför framtiden tillhör van Gogh, Goethe och Sokrates. Litteraturhuset 2009.

Skoglund Elisabet. Lusten att skapa. Berghs Förlag AB 1990

Tveiten Sidsel. Handledning är mer än ord. Studentlitteratur 2010.

Vedfelt Ole. Omedveten intelligens. Natur och Kultur 2000

Wide Kenneth. Bildens helande kraft. Mareld 2005


Tips på material:

Photolangage – kan beställas av Astrid Ståhlberg astrid@stahlberg.se www.astridstahlberg.se

Känslo- och behovskort – kan beställas på www.friareliv.se

Symbolkort akvarell av Monica Benon. m.benon@telia.com


Litteratur

Copyright  ©  Symbologik