Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorSymbolpedagogutbildning

7 veckor under 2 år

Utbildningen består av sju delkurser fördelade på två år. Varje kurs består av tre huvuddelar där du får ta del av teorier, lära dig tillämpa dessa i praktiska övningar, samt inte minst fördjupa dig i egna personliga upplevelser. Det ges gott om utrymme för självreflektion och egen personlig utveckling för kursdeltagarna. Inför varje träff läses ca 600 sidor litteratur. Under utbildningen görs ett fördjupningsarbete i något engagerande ämne.


Åke Högberg är grundare av Symbolon AB som under många år bl.a. utbildat symbolpedagoger och symbolterapeuter.

Symbologik är en av filialerna till Symbolon.


Just nu planerar vi inte någon start men om du vill gå utbildningen så rekommenderar vi någon av av de andra filialerna.


Kontakta oss för mer information.


Britt Johansson          Christin Olsson

0708-90 19 31          0709-90 89 30

britt@symbologik.se   christin@symbologik.se


Delkurser

1 Drömmar och drömarbete

2 Berättelser och sagor

3 Bildens språk. Drama 

4 Inre bilder - visualisering

5 Fördjupning i bild. Musik 

6 Redovisning av fördjupningsarbeten

7 Myt, ritual och rituell dans samt initiering till symbolpedagog Copyright  ©  Symbologik