Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorDelkurs 7

Myt, ritual och rituell dans samt initiering till symbolpedagog

Myterna lägger fokus på de stora livsfrågorna. De fungerar som samhällets överbyggnad och ger samtidigt struktur. Mytens hjälte är ofta engagerad i stora utmaningar och ger sitt liv till något som är större än han själv. En rit bygger vidare och ger gestalt, kött och blod till myterna. Ritualer har blivit viktiga verktyg i allt fler sammanhang. Handlingarna fungerar som ett inre cement och stabiliserar processer. Deltagarna kommer att skapa och genomföra verksamma ritualer.Under veckan fokuserar vi dessutom på mytens betydelse för nutidsmänniskan och samhället.Tillbaka till kursöversikten

Copyright  ©  Symbologik