Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorDelkurs 6

Redovisning av fördjupningsarbeten

Under utbildningen görs ett fördjupningsarbete som du redovisar senast vid detta tillfälle. Det är ett tillfälle att få specialstudera ett ämne som du själv väljer och som känns angeläget. Fördjupningsarbetet kan t.ex. innehålla en fallbeskrivning, en analys av en saga eller myt, en specialstudie om en symbols djupare betydelse, att undersöka symbolpedagogikens förhållande till olika teoretiska skolbildningar m.m.Tillbaka till kursöversikten

Copyright  ©  Symbologik