Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorDelkurs 5

Fördjupning i bild. Musik

Det egna skapandet - med färger, lera, dans och andning - är ett viktigt moment under hela utbildningen. Vi tar oss steg för steg längre in i den skapande processen med att följa bilden/verket som har skapats. Vad säger den? Vad är nästa steg att gå?


Vilken röst är det jag hör som vill komma till uttryck? Hur vill den uttrycka sig? Vi kopplar musiken till bilden.


När och hur använder man olika material?  Hur utvecklar man ett bra förhållningssätt till de bilder som skapas? Vi kommer även att prata om och pröva på hur man använder bildarbete i undervisning och nätverksarbete.


Meditation och avslappning är något du får pröva på under hela utbildningen. Denna vecka arbetar vi mer målinriktat med detta, teorier, tekniker, kopplingar till skapande.Tillbaka till kursöversikten

Copyright  ©  Symbologik