Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorDelkurs 3

Bildens språk. Drama

Vid spontant måleri strävar man att inte tänka utan i stället måla i en meditativ stämning. Innehållet blir då meningsfullt och brukar handla om viktiga aspekter hos den som målar. Bilder är ypperliga att använda för att uttrycka inre upplevelser. Färgerna är i sig själva bärare av känslor och stämningar, formerna ger gestalt åt innehållet. När man brottas med penseln, kritan eller kolet på papperet, eller med händerna mot leran, då brottas man samtidigt med sig själv. Innehållet i bilden/verket bygger en bro mellan det inre och det yttre.

Det borde vara varje människa förunnat att få ägna sig åt någon form av skapande. Inte försöka avbilda, utan att skapa inifrån sig själv. Vuxna människor som inte har målat sen de gick i skolan, kan bli rädda då de får reda på att de ska måla. Vi kommer att gå igenom många igångsättningsövningar för detta ändamål.


Förhållningssätt till bilden när den är färdig är en viktig punkt. Vad gör en bildterapeut då klienten är klar med sin bild? Vad ska en lärare eller någon som arbetar på dagis göra när ett barn kommer med sin bild? Vad gör en konsult som arbetar med en personalgrupp? Vad är det för skillnad?


Under denna delkurs kommer vi också att arbeta med drama.


Tillbaka till kursöversikten

Copyright  ©  Symbologik