Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorDelkurs 2

Berättelser och sagor

Vi startar varje kurs med att följa upp vad som har hänt i mellantiden.

I detta fall; hur har det gått att arbeta med drömmar? Varje steg integreras och binds ihop med tidigare erfarenheter så att deltagarna får en helhetsupplevelse av de symboliska uttryckssättens möjligheter.

 

Så till berättelser och sagor


Berättelsers utvecklande och läkande funktion har de senaste åren fått renässans.

Man talar om Homo Narrans, den berättande människan. Under veckan /kursen får du lära dig hur du påverkas av det du läser och hör. Du får utvecklas genom eget skrivande. Reflektera över berättelsers och sagors innebörd. Lära dig att berätta. Du får träna att skapa berättelser riktade till en person eller en arbetsgrupp. Du får lära dig hur du kan använda berättelser och sagor inom hälso och sjukvård. Inom företagsvärlden använder man begreppet ”storytelling” som omfattar allt från att effektivt hålla samman och stärka en företagskultur till budskap och uttryck i modernt reklamspråk. Det har utvecklats till ett kraftfullt verktyg som fungerar i praktiken.


Sagor har i alla tider fascinerat människor. Så länge det funnits människor har de muntliga berättelserna följt med oss. Sagans betydelse som tröst för människan i hennes livsfaser är värdefullt. De är bara de bästa och mest välgörande sagor som följer med oss. Att samlas i en ring och lyssna på folksagor har hjälpt människan att förhålla sig till svåra saker som har med livets existens att göra. Många känner igen sig i sagans huvudperson som ofta är oansenlig och får omöjliga uppdrag men ger inte upp utan kämpar modigt på och då blir det ett gott slut.


Sagans symbolspråk medför att den som lyssnar fångar upp vad som är viktigt för just honom/henne och tolkar de rika symbolerna utifrån si n egen värld och behov.

Folksagans innebörd är att bekräfta lidandet och förmedla hopp när vanliga ord inte når fram.   

Copyright  ©  Symbologik