Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorDelkurs 1

Drömmar och drömarbete

Under veckan får du varje dag delta i en drömgrupp enligt Ullmans metod samt också gå igenom andra förhållningssätt till drömmar; måla, visualisera drömmar etc. Vid hemkomsten får du leda egen drömgrupp, antingen själv eller tillsammans med en annan kursdeltagare. Det låter kanske svårt men brukar inte vara några problem, Ullman har utformad sin metod för lekmän. På köpet lär du dig ett förhållningssätt som är en värdefull grund för det fortsatta symbolarbetet.Ett övergripande inslag under hela utbildningen är dialog och reflektion. Varje människa vet själv bäst vad som är hennes problem och vad hon bör göra för att hantera dem. Detta gäller oss alla. Vad vi behöver är ett bra bemötande, en som lyssnar aktivt utan att styra samtalet. En människa som är närvarande, accepterande och fullständigt äkta. Kan man hålla sig till detta förhållningssätt uppstår kraftfulla möten.


Principen är lätt, tillämpningen svår. Det är vanligt att man trots goda föresatser börjar ge goda råd, pekar på ologiska tankeluckor, försöker tala tillrätta. Under utbildningen tränar vi på detta med föreläsningar, praktiska övningar och rollspel. Under denna första vecka berör vi också övergripande symbolteori, de olika uttryckssättens fördelar och begränsningar, praktiska aspekter om material och förhållningssätt m.m. Sista dagen ägnas åt en individuellt utformad planering för tiden fram till steg 2.


Copyright  ©  Symbologik