Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorDet här är symbolpedagogik!


Symbol betyder sätta samman, skapa helhet.


Människan har en tidig förmåga att gestalta och uttrycka sina inre känslor och upplevelser i symboler genom lek, rollspel, kreativitet och drömmar. Det som är svårt att fånga i ord har vi alltid försökt förmedla med hjälp av bildspråk, poesi, sagor och myter.

Det symboliska sättet att uppfatta och uppleva rör sig i en annan dimension än vårt vanliga konkreta tänkande. Symbolspråket går inte att översätta eller tolka till vårt medvetna sinne utan att viktig laddning, lyster och meningsfullhet går förlorad.


Genom symbolspråket får vi på ett effektivt sätt tillgång till vårt omedvetnas samlade erfarenheter och visdom vilka man utgår från är krafter i det godas tjänst.

Innerst inne vet vi vad som är bra för oss och vad vi egentligen kan och behöver.


I och genom skapande arbete med symboler i kreativa processer främjas ett personligt välbefinnande på djupet av vårt inre och i det yttre som medarbetare och samhällsmedborgare.


De symboliska, kreativa uttryckssätten


Bild, färg och form

Bild och form är effektiva för att uttrycka inre upplevelser. Färgerna är bärare av känslor och stämningar, formerna ger gestalt. Målet är att måla och skapa utan att tänka. Det kan resultera i nya insikter.


Drömmar, inre bilder, visualisering och symboldrama

Visualisering och inre bildskapande är liksom drömmar ett tillstånd där omedvetna bilder framträder och en bro till vårt inre medvetande skapas.


Sagor, berättelser, myter och ritualer

Folksagorna handlar om de personliga vedermödor vi alla ska ta oss igenom på vägen mot mogen vuxenhet. Existentiella frågor kommer ofta i fokus och där blir myten viktig. En rit bygger vidare, ger gestalt, kött och blod till myterna. Ritualer är trygghetsskapande och har blivit viktiga verktyg även i terapeutiska sammanhang.


Musik, dans och drama

Genom att använda olika uttryck och väva ihop dessa i olika processer tillåts de att blandas och skapa något nytt som ger oss tillgång till våra inre resurser för balans, läkning och kreativitet. Vi använder musiken både aktivt och passivt i symbolarbete vilket innebär att vi uttrycker oss såväl med instrument som genom inspelad musik.


Symboliska kreativa metoder kan användas såväl inom terapi som inom pedagogik och ledarskap.

Se också www.symbolforeningen.seLåter detta intressant?


Vi välkomnar dig som vill utveckla sin kreativa sida till vår populära

Veckokurs i kreativa uttryckssätt


För dig som står inför val erbjuder vi kursen VägSjäl vilken kan arrangeras såväl i Frankrike som i Sverige


Vill du gå en längre utbildning rekommenderar vi Symbolpedagogutbildningen vilken du kan gå hos någon av våra kollegor.


Kontakta oss för mer information.

Copyright  ©  Symbologik