Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorVeckokurs i kreativa uttryckssätt


 

Du vet redan att ökad självkännedom ger trygghet. Du vet nog också hur den kunskapen påverkar dig som människa, såväl privat som professionellt. Förnuftig och logisk kunskap, utarbetad och värderad av den vänstra hjärnhalvan.

Men vad händer om du aktivt börjar använda den högra hjärnhalvan?

Det är nämligen på högersidan som vi ser helheter, bilder och sammanhang. Framtidens individer, och inte minst ledare måste ta till sig sådant som tidigare har förknippats med konstnärer, formgivare och liknande. I den nya ordningen behöver alla bli både analytiska och intuitiva samtidigt.

Ett utvecklat språk leder till en förbättrad kommunikation och till att hitta fler vägar i mötet med medarbetare och kunder.

Under veckan får du prova de kreativa och symboliska uttryckssätten; bild, spontant måleri, drama, visualiseringar och inre upplevelsearbete, sagor och berättelser samt musik och rörelse. Dessa kan du sen kan ta hem och använda som verktyg.

Varje dag avslutas med en dialog runt uttryckssättens användbarhet.

Vi kommer att varva de kreativa övningarna med njutningsfulla måltider, sköna promenader, samt egen tid för vila och reflektion..

 Copyright  ©  Symbologik