Symbologik


utbildningar för dig som arbetar med människorYrkesmässig handledning för ledare och cheferDu vet redan att en ökad självinsikt och självkännedom ger trygghet i ledarskapet. Du vet nog vem du är och hur den kunskapen påverkar dig som ledare och chef. Vettig kunskap utarbetad och värderad av den vänstra hjärnhalvan. Logik och förnuft, ord och siffror. Men vad händer om du aktivt börjar använda högra hjärnhalvan i ledarskapet?

Genom symbolarbete med kreativa metoder når du längre.


Daniel H Pink, före detta talskrivare till Al Gore, skriver i sin bok ”En helt ny värld” att den analytiska vänstra hjärnhalvan måste kompletteras med ett bättre utnyttjande av den högra. Det är nämligen på högra sidan som vi ser helheter, bilder och sammanhang. Kontext istället för text. Framtidens individer, och inte minst ledare, menar Pink, måste ta till sig sådant som tidigare förknippats med konstnärer, formgivare och liknande. I den nya ordningen behöver alla bli både analytiska och intuitiva - samtidigt.


Vi vill göra dig observant på att det unika med det här upplägget är att vi sätter samman en grupp med deltagare som kommer från olika verksamheter. Alltså gör vi det möjligt att erbjuda enstaka personer, och inte en hel arbetsenhet, denna handledning.


Tanken är dessutom att du förutom handledning i din yrkesroll får tillgång till nya verktyg i ledarskapet.


_______________________________________________________________


Ledarskapshandledning

Utbildning och processhandledning med kreativa metoder

- en väg att växa i sin yrkesroll och bli en bättre ledare

 

Vem?

Du som är ledare inom vård, skola och omsorg eller inom andra närliggande områden.

 

Vad?

Att vara ledare innebär ofta att själv bära på svåra frågor och fatta tunga beslut. Många chefer har enskild handledning, kanske du också, men genom processhandledning i grupp får du möjlighet att tillsammans med kollegor från andra arbetsplatser dela, få förståelse och bekräftelse, känna igen dig och upptäcka att du inte är ensam.

 

Genom handledning med kreativa metoder kan du få tillgång till dina dolda resurser, se andra perspektiv och möjligheter, få nya redskap och därmed utveckla ditt ledarskap.

 

Hur?

Vi bildar en sluten grupp med ett begränsat antal deltagare från olika orter och arbetsplatser för att skapa trygghet och tillit utan konkurrenstänkande.

Föredrar ni att utbildas och handledas tillsammans med kollegor i den egna organisationen går detta naturligtvis också bra.

 

Vi arbetar med olika kreativa uttryckssätt som bilder, sagor och berättelser, visualiseringar, drama, musik och rörelse. Självklart är reflektion, dialog och samtal både centralt och nödvändigt.

Handledningen bygger på vetenskaplig grund.

 

9.00 – 9.30 börjar vi med en god frukost.

9.30 – 12.00 används till att prova olika kreativa uttryckssätt.

12.00 – 13.00 äter vi lunch tillsammans i lokalen

13.00 – 16.30 använder vi de kreativa metoderna till reflektion och fördjupning av situationer från era arbetsplatser med paus för kaffe.


När?

Vi träffas vid fyra tillfällen per termin.


Var?

Lokalen bokas senare

 

Kostnad?

Kostnad för fyra tillfällen 12 000 kr + moms.

Konferenskostnad tillkommer.

 

Anmälan till christin@symbologik.se

Kursavgiften betalas före start.

Vid anmälan bifoga din faktureringsadress.

 
 

Citat:


Ledarskapshandledning

och lärandet om kreativa uttryckssätt har för mig inneburit att jag ser mitt ledarskap på andra sätt och känner att jag tänker i andra banor som jag tidigare inte gjort samt att jag tar mig tid att mer reflektera över saker och ting än innan jag deltog i denna handledning.


 

Patrik Olsson, enhetschef Njurmedicinska verksamheten Kristianstad/Hässleholm Medicinkliniken Centralsjukhuset Kristianstad


Copyright  ©  Symbologik